Home Vrijwilligers Taken Nuttige tips Foto's Contact

Brandweerpost

Wichelen

Margote 116 9260 Wichelen      052/42.22.23

Wichelen@brandweervlaanderen.be         Webmaster: Lemmens Steven

RETRIBUTIE  OP  TUSSENKOMST  VAN  DE  BRANDWEER


Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2011

Met ingang van 01 januari 2012 vallen volgende opdrachten van de brandweer onder het retributiereglement:

1. Leveren van water (geen drinkwater).   Zwembaden en dergelijke worden niet gevuld.

2. Opvissen van allerlei materieel uit waterlopen

3. Wegnemen  of beveiligen van een antenne, dakgoot, afsluiting, gevelelementen, bomen, ..., die op de openbare weg dreigen te vallen of de openbare veiligheid in het gedrang kunnen brengen  (dit is gratis bij stormweer of noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI tenzij ingeval van kennelijk slecht onderhoud)

4. Beveiligen of stabiliseren van (on)roerende goederen om verdere schade te voorkomen

5. Leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast ten gevolge van noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of indien te wijten aan externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud)

6. Reinigen van oppervlakten ingevolge vervuiling, verkeersongevallen, ....,  met uitzondering van ongevallen waarbij geen enkel gemotoriseerd voertuig betrokken is

7. Redden van landbouwhuisdieren  (o.a.:  paarden, ezels, koeien, geiten, varkens, kippen, struisvogels, herten, ....)

8. Onschadelijk maken of vernietigen van wespennestenof – zwermen – forfait van 30,-euro

9. Falend technisch alarm van algemene automatische branddetectiesystemen – forfait van 250,-euro

10. Uitschakelen van alarminstallaties – forfait van 60,-euro

11. Uitvoeren van brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, evenementen, ... – forfait per 2 brandweermannen per dagdeel 60,-euro

12. Redden huisdieren  (honden, katten, konijnen, hamsters, muizen, tamme ratten, cavia’s, fretten, parkieten, kanaries, reptielen, ...) – forfait van 30,-euro

13. Adviesverlening en controlebezoeken inzake brandpreventie  (uitgezonderd de adviesverlening in ééngezinswoningen door een brandpreventieadviseur)  

Volgende opdrachten blijven gratis:

1. Interventies betreffende brandbestrijding en ontploffing

2. Technische hulpverlening op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om mensen te beschermen of te redden

3. Bestrijding van rampen en catastrofen

4. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties

5. De internationale opdrachten van de Civiele Bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de bestrijding tegen vervuiling

6. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger in geval van een vrij ernstig watertekort of van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft

7. De waarschuwing aan de bevolking

8. De interventie naar aanleiding van een loos alarm